SAMARBEJDSPOLITIK

I den hensigt at fremme et frugtbart samarbejde med industrien til såvel forskning som til uddannelsesaktiviteter baserer selskabets samarbejdspolitik sig på følgende punkter:  

  • Møder arrangeret af selskabet skal indholdsmæssigt  være baseret på en kritisk, naturvidenskabelig tradition og være uafhængige af økonomiske særinteresser. Sponsorater skal være godkendte af bestyrelsen og i øvrigt være i overensstemmelse med samarbejdsaftalen imellem Lægeforeningen og medicinalindustrien. Bestyrelsen skal tilstræbe at udpege minimum to personer til at være mødearrangører.
  • Sponsorater til selskabets øvrige aktiviteter forelægges bestyrelsen. Hvis der til sådanne er knyttet særlige betingelser skal disse godkendes af bestyrelsen.
  • Bestyrelsesmedlemmer er frit stillede til at fungere som mødearrangører for industrien, men må ikke bruge deres position som bestyrelsesmedlem til at inddrage Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser i mødet under nogen former overhovedet medmindre der foreligger godkendelse fra bestyrelsen. 
  • Bestyrelsen forpligtiger sig til på forespørgsel fra et medlem at afgive en samlet redegørelse for alle sine relationer og aktiviteter med industrien inden 8 uger efter forespørgslen er modtaget. Redegørelsen fremsendes til spørger og forelægges den næste generalforsamling.
  • Ved møder arrangeret i samarbejde med industrien forudsættes at alle medlemmer får invitation til at deltage i disse og at det sker på samme økonomiske vilkår.

Bestyrelsen

Scroll to Top