GENEralforsamling

der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling og nedenstående vedtægtsændringer blev vedtaget

25.01.2024  ekstraordinær generalforsamling (se overordnet indhold og vedtægtsændringer nedenfor 

 

 ——————————–


DANMODIS ekstraordinær generalforsamling vedrørende vedtægtsændringerne der kort fortalt omhandler:

1.

vedr indskrænkning af medicinalfirmaers fagpolitiske indflydelse:

Støttemedlemmer kan optræde med logo på selskabets hjemmeside og efter invitation deltage i møder, dog ikke generalforsamlinger. De modtager ikke intern post, har ikke stemmeret, og er uden valgbarhed til bestyrelse og udvalg.

2.

generalforsamling en gang årligt (ikke længere fast tidspunkt)

3.

udvidelse af bestyrelsen med 2 suppleanter

kl 19-20

varer næppe så længe 🙂 – så mød gerne talstærkt op

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DANMODIS

 1. januar 2024 kl. 19-20

Afholdes på Aalborg Universitetshospital

Auditorium Syd

Dagsorden

 Kl. 19.00    Velkommen ved formand Tove Henriksen 

Kl.19.05    Generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent 
 1. Indkomne forslag til vedtægtsændringer

Første forslag:

Ændring fra:

 • 3 stk 5: Myndigheder, institutioner, organisationer, fonde og virksomheder med interesse for selskabets formål og arbejde kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer. Der fastsættes særligt kontingent ved generalforsamlingen for disse medlemsgrupper, som kan deltage i selskabets arbejde, men uden stemmeret og uden valgbarhed til bestyrelsen.

Ændring til: 

 • 3, stk 5: Myndigheder, institutioner, organisationer, fonde og virksomheder med interesse for selskabets formål og arbejde kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer. Der fastsættes særligt kontingent ved generalforsamlingen for disse medlemsgrupper. Støttemedlemmer kan optræde med logo på selskabets hjemmeside og efter invitation deltage i møder, dog ikke generalforsamlinger. De modtager ikke intern post, har ikke stemmeret, og er uden valgbarhed til bestyrelse og udvalg.

Andet forslag:

Ændring fra:

 • 4: 4) Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 2. kvartal i kalenderåret.

Ændring til:

 • 4:Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt.

Tredje forslag:

Ændring fra:

 • 5, stk 1:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer med formand, næstformand, sekretær og 4 menige medlemmer, idet der tilstræbes repræsentation af alle stående og særlige komitéer, jf.§ 6

Ændring til:

 • 5, stk 1:

Stk. 1)

Bestyrelsen består af 7 medlemmer med formand, næstformand, sekretær, 4 menige medlemmer og mulighed for 2 suppleanter, idet der tilstræbes repræsentation af alle stående og særlige komitéer, jf.§ 6

Fjerde forslag:

 

Ændring fra:

 • 5, stk. 3:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved dennes fravær næstformandens.

Ændring til:

 • 5, stk. 3:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved dennes fravær næstformandens. Suppleanter har ikke stemmeret.

 

 1. evnt
 
Scroll to Top