ATAXI

Hvad er Ataxi?

Ataxi er en koordinationsforstyrrelse eller dyssynergi, dvs. bevægelser som er dårligt koordinerede, fordi de ikke kan dirigeres godt nok fra hjernen.

Årsager

Ataxi kan ses hos enkelte pga. følger efter skader eller forgiftninger, men kan også optræde som en arvelig sygdom. Den arvelige ataxi er meget sjælden.

Der er nu kendt en del forskellige former som optræder i barndom eller i voksenalder, og for de flestes vedkommende kender man nu til den forandring i kromosomet, som med stor sandsynlighed er skyld i forandringerne i hjernen og dermed symptomerne.

Symptomer

Symptomerne skyldes dårlig styring af muskler, der normalt samarbejder og resulterer i

  • Dårlig finmotorik-klodsethed
  • Bredsporet usikker gang
  • Balanceforstyrrelser med faldtendens
  • Ustabile øjenbevægelser
  • Utydelig tale og måske dårlig synkefunktion.

Det er naturligvis ikke således at alle symptomerne kommer på en gang, eller at man altid får alle symptomerne. Det udvikler sig gradvist over mange år og forskelligt fra person til person.

Behandling

Der er ingen effektiv behandling.

LINKS
http://www.neuro.wustl.edu/neuromuscular/ataxia/aindex.html

Yderligere information kan desuden findes i den neurologiske nationale behandlingsvejledning:

http://neuro.dk/wordpress/nnbv/neurogenetik-hvem-hvor-og-hvordan/

http://neuro.dk/wordpress/nnbv/praesymptomatisk-genetisk-radgivning/

http://neuro.dk/wordpress/nnbv/spinocerebellar-ataksi-diagnostik/

Scroll to Top