MEDLEMSKAB

Som medlem af Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser DArtNMODIS opnås tilgang til de møder der arrangeres af DANMODIS. Gennem medlemsskabet støtter man op om arbejdet for formålet med DANMODIS.

Information til nye medlemmer 

Som medlemmer af Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser DANMODIS kan optages enkeltpersoner, æresmedlemmer og støttemedlemmer.
Enkeltpersoner, som gennem deres daglige arbejde har dokumenteret interesse for selskabets formål kan efter skriftlig ansøgning ved bestyrelsens godkendelse optages som medlemmer.
Myndigheder, institutioner, organisationer, fonde og virksomheder med interesse for selskabets formål og arbejde kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer.

Indmeldelse i DANMODIS skal foregå via Min Side på laeger.dk samt på hjemmesiden.
Almindeligt medlemsskab koster 200 kr.
Firmamedlemsskab koster 5.000 kr. pr. år

Udmeldelse af selskabet kan kun ske ved skriftlig henvendelse med 1 måneds varsel til den 1. i en måned til selskabets bestyrelse, og medlemmet forpligter sig til at betale kontingent for hele det kalenderår, hvori udmeldelsen finder sted.

Bliv medlem

Indmeldelse i DANMODIS skal foregå via Min Side på laeger.dk samt på hjemmesiden.
Almindeligt medlemsskab koster 200 kr.
Firmamedlemsskab koster 7.000 kr. pr. år

Meld dig ind i foreningen:

For at melde dig ind skal du både skrive dine oplysninger ind i felterne nedenfor samt indmelde dig via Min Side på laeger.dk

Scroll to Top