Save the date

Læs mere om Danmodis 30-jubilæum på Hotel Scandic Copenhagen

Medlemskab

BLIV MEDLEM AF DANMODIS

OVERSIGT OVER

Sygdomme

Denne liste af sygdomme inden for DANMODIS’ interesseområde giver et overblik over de hyppigste bevægeforstyrrelser. Oversigten er udarbejdet af DANMODIS’ komiteer i samarbejde med bestyrelsen. Formålet med denne oversigt er at understøtte DANMODIS’ formål: at øge viden om og interesse for bevægeforstyrrelser og derigennem fremme forskning, behandling og information om bevægeforstyrrelser.

Se listen over sygdomme i menuen øverst.

INFORMATION

Til nye medlemmer

Som medlemmer af Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser DANMODIS kan optages enkeltpersoner, æresmedlemmer og støttemedlemmer.
Enkeltpersoner, som gennem deres daglige arbejde har dokumenteret interesse for selskabets formål kan efter skriftlig ansøgning ved bestyrelsens godkendelse optages som medlemmer.
Myndigheder, institutioner, organisationer, fonde og virksomheder med interesse for selskabets formål og arbejde kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer.

Indmeldelse i DANMODIS skal foregå via Min Side på laeger.dk samt på hjemmesiden.
Almindeligt medlemsskab koster 200 kr.
Firmamedlemsskab koster 5.000 kr. pr. år

Udmeldelse af selskabet kan kun ske ved skriftlig henvendelse med 1 måneds varsel til den 1. i en måned til selskabets bestyrelse, og medlemmet forpligter sig til at betale kontingent for hele det kalenderår, hvori udmeldelsen finder sted.

Scroll to Top