Save the date

International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders ®

Copenhagen, Denmark August 27-31, 2023 Bella Center Copenhagen

Medlemskab

BLIV MEDLEM AF DANMODIS

scroll down for more interesting news 🙂

Danmodis takker med taknemmelighed sponsorerne til 30 års jubilæet 2022
d.23. og 24. september 2022 på
Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6, København V.

AKTUELT 2023-24 !

1-04.07: 9th Congress of the European Academy of Neurology – Budapest 2023

www.ean.org/congress2023

27.08-31.08: MDS International Congress, København
International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders® (mdscongress.org)

01.09-02.09: Non-motor satellit-møde i Lund
NM Satellite Meeting 2023 (invajo.com)

25-26.01.2024: Nick Wood Møde Ålborg

og i 2024 vender også DAVID BURN møderne tilbage senere på året ! Første møde bliver 6/9 2024 – RESERVER allerede nu dagen og HUSK at melde jer ind i DANMODIS da det bliver et MEDLEMSMØDE

GENERALFORSAMLING 22.05.23 I KØBENHAVN

 1. maj 2023 kl 16-18

Afholdt på Bispebjerg Hospital

Dagsorden

Kl. 16.00    Velkommen ved formand Tove Henriksen

 Kl.16.10    Neuropatologi ved MSA og PD ved Susana Aznar, Center for Neurovidenskab & Stereologi, BBH

 Kl.16.50    Pause

 Kl.17.00    Generalforsamlingen

1.Valg af dirigent

2.Formandsberetningen

 3.Fremlæggelse af revideret årsregnskab ved kasserer Erik Hvid Danielsen og revisorer

4.Bestyrelsens forslag til kommende handlingsplan og budget samt kontingent

5.Valg til bestyrelsen

Tak til Mette Møller og Bo Morberg som udtræder af bestyrelsen efter at have siddet i 4 år (valgt i 2019)

Lis Gitte Johansen og Tove Henriksen er ikke på valg (valgt i 2020)

Erik Hvid Danielsen og Niels Degn er ikke på valg (valgt i 2022)

Sara Lyngby Skovbølling er på valg og genopstiller (valgt i 2021)

6.Valg af revisorer

 7.Indkomne forslag

 Der er 2 forslag til vedtægtsændringer til afstemning:

Ændring fra:

Stk. 5)
Myndigheder, institutioner, organisationer, fonde og virksomheder med interesse for selskabets formål og arbejde kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer. Der fastsættes særligt kontingent ved generalforsamlingen for disse medlemsgrupper, som kan deltage i selskabets arbejde, men uden stemmeret og uden valgbarhed til bestyrelsen.

Vedtægtsændring §3 stk5: ønskes fjernet helt, da der er rejst forslag om at virksomheder ikke skal kunne optages som betalende støttemedlemmer.

Ændring fra:

 • 4:Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 2. kvartal i kalenderåret.

Til:

 • 4:Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt.
 • Forslag om valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 1. Evt.
generalforsamling foredrag

OVERSIGT OVER

Sygdomme

Denne liste af sygdomme inden for DANMODIS’ interesseområde giver et overblik over de hyppigste bevægeforstyrrelser. Oversigten er udarbejdet af DANMODIS’ komiteer i samarbejde med bestyrelsen. Formålet med denne oversigt er at understøtte DANMODIS’ formål: at øge viden om og interesse for bevægeforstyrrelser og derigennem fremme forskning, behandling og information om bevægeforstyrrelser.

Se listen over sygdomme i menuen øverst.

INFORMATION
Til nye medlemmer

Som medlemmer af Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser DANMODIS kan optages enkeltpersoner og æresmedlemmer

Indmeldelse i DANMODIS skal foregå via Min Side på laeger.dk

Procedure for evt. indmeldelse i DANMODIS

 • Pris 200 kr. pr år
 • Log ind med Nem-ID på https://www.laeger.dk/laegeforeningen
 • tryk på ”min side” øverst til højre
 • tryk på ”mit medlemskab” øverst til venstre
 • tryk på ”videnskabelige selskaber”
 • tryk på ”DSF Bevægeforstyrrelser”
 • tryk til højre på ”indmeldelse her”

Danmodis takker med taknemmelighed sponsorerne til 30 års jubilæet 2022

Scroll to Top