KONTAKT BESTYRELSENS MEDLEMMER

Formand

Tove Henriksen
Overlæge

Neurologisk Afdeling
Bispebjerg Hospital

 

Næstformand

Lis Gitte Johannsen
Praktiserende speciallæge i neurologi, Odense

Neurologiklinik.dk

E-mail: johannsen.neurologi.lisgitte@gmail.com

Sekretær

Sara Lyngby Skovbølling
Afdelingslæge

Neurologisk Afdeling
Bispebjerg Hospital

E-mail: danmodis1992@gmail.com

Kasserer

Erik Hvid-Danielsen
Overlæge

Neurologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital

 

Øvrige

Oskar McWilliam

Neurologisk Afdeling
Rigshospitalet

 

Niels Sanderhoff Degn
Afdelingslæge

Neurologisk Afdeling   

Aalborg Universitetshospital

Nana Winther Dombernowsky

Afdelingslæge

Neurologisk Afdeling
Bispebjerg Hospital

Jenny-Ann Phan

Hoved uddannelseslæge

Neurologisk Afdeling
Århus Universitetshospital

Suppleant

Scroll to Top