om danmodis

Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser er et videnskabeligt selskab til fremme af forskning, behandling og information indenfor basalganglie-sygdomme og andre beslægtede bevægeforstyrrelser. Selskabet har til formål at fremme såvel grundvidenskabelig som behandlingsorienteret forskning inden for alle sundhedsfaglige områder ved:

  • at inspirere til og fremme forskning indenfor alle aspekter af bevægeforstyrrelser.
  • at skabe et forum for udveksling af danske og udenlandske forskningsresultater og erfaringer ved at tilskynde til møder, symposier, konferencer, seminarer, forelæsninger, diskussioner, debatter og kurser vedr. bevægeforstyrrelser.
  • at fremme viden om bevægeforstyrrelser blandt danske læger, sundhedspersonale i øvrigt og i almenhed, herunder også patientforeninger
  • at fremme samarbejde og kommunikation imellem naturvidenskab og humaniora og en etisk holdning vedr. behandling og forskning indenfor bevægeforstyrrelsesområdet
  • at tilbyde koordinerende og rådgivende indsats i forbindelse med bevægeforstyrrelsesforskning
  • at formidle nyeste viden om forskningsresultater inder for området, særligt indenfor dansk forskning til såvel fagpersoner som offentligheden.
Scroll to Top