FELLOWSHIP -KOMITÉER

Komiteerne i DANMODIS er oprettet med henblik på at øge samarbejdet og formidle vidensudveksling blandt danske læger. Herunder at udvikle information og øge den generelle viden om bevægeforstyrrelser. Endvidere at inspirere til og fremme forskning indenfor alle aspekter af bevægeforstyrrelser blandt andet gennem formidling af nyeste viden om forskningsresultater på området.
Scroll to Top