Underpunkter

Generalforsamling i Danmodis 5. maj 2014 kl. 14.30 i Uddannelsessektionen Bispebjerg Hospital

 

 

 

Indkaldelse til general forsamling i Danmodis

5. maj 2014 kl. 14.30

i Uddannelsessektionen Bispebjerg Hospital (indgang 50 og lokale 6) 

 

Program

 

Kl 14.50 Velkommen ved formand Karen Østergaard

 

Kl 15.00 Henning Pakkenberg foredrag ved; Lisette Salvesen Neurologisk afdeling BBH; ”Multiple System Atrophy: Cerebrospinal fluid biomarkere and structural changes in neocortex and basal ganglia”

 

Kl 15.30 Foredrag ved Margrethe Bang Henriksen, Neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital ”Surviving 10 years with Deep Brain Stimulation of the Subthalamic Nucleus - A retrospective study of 79 Parkinson's disease patients”

 

Kl 16.00 Kage og kaffe

 

 

Kl 16.30 General forsamling

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Punkt 3. Udvalgsberetninger

PD

TS

Dystoni

Tremor

Atypisk Parkinson

Demens

 

Punkt 4. Status for Danmodis satellit symposium d. 6-7/6 -2014 i.f.m. MDS kongres i Stockholm 8.-12. juni 2014, punkt ved Tove Henriksen/Erik Danielsen

 

Punkt 5. Danmodis bestyrelse indstiller til nedlæggelse af Parkinson Databasen, ved Stephen W. Pedersen.

 

Punkt 6. Danmodis bestyrelsen ønsker nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af henvisningskriterier til avanceret behandling af PD, punkt ved Kristian Winge

 

Punkt 7. Danmodis bestyrelsen ønsker nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af tillæg til ”Klinisk vejledning til behandling af Parkinsons sygdom ” med forslag til kvalitetsmål i PD behandlingen, punkt ved Søren Kjær/ Stephen W. Pedersen

 

Punkt 8. Wilsons sygdom ved Karen Østergaard

 

Punkt 9. Regnskab 2013 ved Kristian Winge

Revisorenes bemærkninger

 

Punkt 10. Budget 2014 ved Kristian Winge

 

Punkt 11. Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer , ved formanden Karen Østergaard

 

Punkt 12. Valg til bestyrelsen af Danmodis (Kristian Winge, Stephen W. Pedersen og Jens Gyring er på valg og genopstiller ikke). Valghandling, ved sekretæren Heidi Biernat

 

Punkt 13. Evt.

 

Tak for i dag

 

Der afsluttes med sandwich og vand