Underpunkter

David Burn møde 31. oktober 2014 på Bispebjerg Hospital

Vi gentager de succesfulde besøg af Dr. David Burn fra England, som er specialist i bevægeforstyrrelser. Vi vil præsentere forskellige patienter for Dr. Burn og vil opfordre de af jer der har en patient som er interessant og/eller vanskelig at diagnosticere, til at præsentere patienten ved mødet.

 

Endeligt program og oplysninger om lokale udsendes i september.

 

 

Mødet foregår fredag d. 31. oktober 2014

på Bispebjerg Hospital

 

Program:

Kl. 09.30 – 15.30 : Præsentation af patienter

 

Hvis I er interesseret i at præsentere en patient vil vi bede jer om at kontakte Helle Thagesen på tlf. 22520341 eller email: hta@regionsjaelland.dk

Vi vil sørge for frokost og tilmelding er derfor nødvendig. Tilmeldingen kan foregå på e-mailadressen: hta@regionsjaelland.dk

 

 

Med venlig hilsen

 

Helle Thagesen Lise Korbo

Overlæge Ledende overlæge

Neurologisk afdeling Neurologisk afdeling

Roskilde Sygehus Bispebjerg Hospital