Underpunkter

Skandinavisk specialist uddannelse i bevægeforstyrrelser

 

Hermed følger information om dette tilbud:

Til DANMODIS medlemmer og til samtlige neurologiske afdelinger i Danmark

I 2010 opslås for første gang tilbud om skandinavisk specialist uddannelse i bevægeforstyr-relser. Tilbuddet er rettet mod yngre speciallæger i neurologi, som ønsker at subspecialisere sig i bevægeforstyrrelser og som indstilles af afdelingen, hvor de er ansat til denne uddannelse.
Uddannelsen strækker sig over 3 år med i alt 6 kurser af 3-4 dages varighed på neurologiske afdelinger i Danmark, Norge og Sverige.
Kurserne vil tage udgangspunkt i patientdemonstrationer, men også den praktiske organisering af udredning og behandling af patienter med forskellige bevægeforstyrrelser.
Kursusdeltagerne forventes efter endt kursusforløb at kunne varetage specialist funktion på højt specialiserede afdelinger for bevægeforstyrrelser, eller være ansvarlige for subspecialet på den ikke højt specialiserede afdeling. 

For mere detaljeret program for de enkelte kurser henvises til vedlagte kursusprogram og målbeskrivelse.

Kursus rækken er målrettet yngre speciallæger i neurologi med dokumenteret interesse for bevægeforstyrrelser. Kursusrækken slås op i de skandinaviske lande med ansøgning til de nationale selskaber for bevægeforstyrrelser. Ved ansøgning skal der også foreligge indstilling og accept fra  afdelingsledelsen på den afdeling, hvor man er ansat.

Udgifter til rejse og overnatning til hver kursus deltager dækkes af det nationale bevægeforstyrrelses selskab.
Kursusdage med løn i forbindelse med kurserne dækkes af den afdeling, som kursusdelta-geren er ansat på.

Der medsendes ansøgningsskema som skal indsendes til sekretær i DANMODIS Skirmante Mardosiene, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV senest d.1.9.2010.

Alle ansøgere vil få tilbagemelding om eventuel deltagelse i slutningen af september 2010.

I DANMODIS er vi meget stolte af at kunne præsentere dette skandinaviske  initiativ, som vi forventer vil medføre et endnu højere niveau i Danmark af diagnostik og behandling af patienter med bevægeforstyrrelser.

Med venlig hilsen

Lise Korbo
Formand for DANMODIS