Underpunkter

Om Danmodis

Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser er et videnskabeligt selskab til fremme af forskning, behandling og information indenfor basalganglie-sygdomme og andre beslægtede bevægeforstyrrelser. Selskabet har til formål at fremme såvel grundvidenskabelig som behandlingsorienteret forskning inderfor alle sundhedsfaglige områder ved: 

  • at inspirere til og fremme forskning indenfor alle aspekter af bevægeforstyrrelser.
  • at skabe et forum for udveksling af danske og udenlandske forskningsresultater og erfaringer ved at tilskynde til møder, symposier, konferencer, seminarer, forelæsninger, diskussioner, debatter og kurser vedr. bevægeforstyrrelser. 
  • at fremme viden om bevægeforstyrrelser blandt danske læger, sundhedspersonale i øvrigt og i almenhed, herunder også patientforeninger 
  • at fremme samarbejde og kommunikation imellem naturvidenskab og humaniora og en etisk holdning vedr. behandling og forskning indenfor bevægeforstyrrelsesområdet 
  • at tilbyde koordinerende og rådgivende indsats i forbindelse med bevægeforstyrrelsesforskning 
  • at formidle nyeste viden om forskningsresultater inderfor området, særligt indenfor dansk forskning til såvel fagpersoner som offentligheden.
Vedhæftet: