Underpunkter

Nordic Neuropaediatric Conference' 6-8 september 2018 i København

Dansk Neuropædiatrisk Selskab afholder vores nordiske konference 'Nordic Neuropaediatric Conference' 6-8 september 2018 i København, se www.nnps2018.dk for nærmere info. Programmet med danske og internationale oplægsholdere og omhandler bla. epilepsi, bevægeforstyrrelser, metaboliske sygdomme, cerebral parese og palliation.